Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. Jest on w pełni bezpieczny, skuteczny, profesjonalny i szybki.

Generator wezwań do zapłaty

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty.
To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line.
Bezpieczne - ponieważ program nie gromadzi ŻADNYCH danych wprowadzonych przez użytkownika.
Skuteczne - dłużnik wielokrotnie nie zdaje sobie sprawy, jakie może ponieść koszty w przypadku gdy wierzyciel zdecyduje się skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Wezwania generowane w programie pełnią m.in. funkcję informacyjną dla dłużnika jakie poniesie dodatkowe koszty w przypadku braku zapłaty należności w terminie określonym w wezwaniu.
Profesjonalne - program został stworzony przez osobę, która od lat zajmuje się profesjonalnym odzyskiwaniem należności.
Od stycznia 2016 roku, należy przed skierowaniem pozwu do sądu podjąć, próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Brak w pozwie informacji o tego typu działaniach skutkuje zwróceniem pozwu z powodu braków formalnych. Idealnym rozwiązaniem, jest zawarcie w wezwaniu do zapłaty, propozycji pozasądowego rozwiązania sporu w postaci ugody. Generator posiada wbudowaną opcję, umożliwijącą złożenie tego typu propozycji dłużnikowi.
Szybkie - po wprowadzeniu danych wierzyciela, dłużnika i ewentualnie pełnomocnika oraz informacji na temat faktur, generator samodzielnie obliczy kwotę do zapłaty, wszelkie koszty związane z sądowym oraz komorniczym dochodzeniem roszczenia, podzieli należność na wybrane przez użytkownika raty i wprowadzi wszystkie niezbędne daty. Wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty jest jednym z niezbędnych dokumentów w przypadku gdy wierzyciel zamierza dochodzić swojego roszczenia w postępowaniu sądowym.
Wezwania, które zawierają w sobie określenie kosztów jakie może ponieść dłużnik w przypadku braku uregulowania należności, są skuteczniejsze od "zwykłych" wezwań. Generator nie tylko określa tego typu koszty, ale także podaje podstawę prawną do naliczenia tych kosztów.
Generator umożliwia sporządzanie wezwań w przypadku postępowań:
-cywilnych
-upominawczych
-uproszczonych
W wezwaniu określone są koszty związane z:
1. opłatami sądowymi
2. kosztami zastępstwa procesowego
3. kosztami zastępstwa procesowego w toku egzekucji
4. kosztami egzekucyjnymi związanymi z opłatami komorniczymi
-faktur
-innych dokumentów ( np. umowy pożyczki )
UWAGA !!! generator wezwań do zapłaty umożliwia sporządzanie wezwań nie tylko przez wierzyciela, ale także przez PEŁNOMOCNIKA WIERZYCIELA ( kancelarie prawne, firmy windykacyjne ).
Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądu przed skierowaniem wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, aby uniknąć długotrwałego postępowania egzekucyjnego, czasami warto jeszcze raz wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Generator wezwań do zapłaty został rozbudowany o możliwość sporządzania wezwań po prawomocnych orzeczeniach sądowych. W wezwaniu określone są w tym wypadku koszty związane z:
1. kosztami zastępstwa procesowego w toku egzekucji
2. kosztami egzekucyjnymi związanymi z opłatami komorniczymi
Łagodniejszym sposobem od wezwania do zapłaty jest upomnienie. Stosuje się go najczęściej wówczas gdy wierzyciel mimo braku zapłaty chciałby dalej utrzymywać dobre relacje ze swoimi kontrahentami. Generator wezwań do zapłaty umożliwia także wystawianie upomnień z tytułu braku płatności za wystawione faktury.


Okazja !!!
Przez pewien okres dostęp do generatora za darmo
Login: X9ShCHkg
Hasło: TkXq2UjB