Google+

WITAM NA STRONIE BIURA OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI "EXPERT"

Windykacja długów

Zapraszamy skorzystaj z nowej usługi link

BOW Expert

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" to firma zajmująca się profesjonalną windykacją długów oraz obrotem wierzytelnościami. Biuro zostało utworzone w oparciu o fachowy zespół z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań windykacyjnych.

Czym się zajmujemy

Biuro świadczy, na najwyższym poziomie, kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie:
- windykacja długów
- monitoring płatności
- obrót wierzytelnościami ( skup sprzedaż długów )
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Co nas wyróżnia

Oprócz działalności związanej z szeroko pojętym dochodzeniem roszczeń, założyciel Biura Obrotu Wierzytelnościami "Expert" jest twórcą bardzo popularnej witryny poświęconej windykacji oraz obrotowi wierzytelnościami www.animatek.eu oraz www.poradnikwindykacyjny.com.pl
Najnowsza nasz oferta to pierwszy w Polsce generator wezwań do zapłaty on-line.

Back to Top

Co oferujemy

Monitoring płatności

Monitoring płatności to usługa polegająca na ograniczeniu ryzyka handlowego poprzez powstawaniu należności przeterminowanych. Działania nasze polegają na kontaktach z Państwa kontrahentami i przypominanie im o zbliżającym się terminie płatności oraz szybka reakcja w przypadku jego niedotrzymania. Celem zdyscyplinowania kontrahentów udostępniamy pieczątkę windykacyjną informującą o współpracy z zewnętrzną firmą w zakresie obsługi windykacji zobowiązań. Ponieważ szybkie nawiązanie kontaktu z dłużnikiem w celu ustalenia opóźnienia płatności i sprecyzowania definitywnego terminu dokonania wpłaty, działa na dłużnika psychologicznie i uświadamia mu ścisłą kontrolę zadłużenia, usługa ta małym kosztem może zapobiec powstawaniu zatorów płatniczych w Państwa firmie. Należności, które nie zostaną spłacone podczas usługi monitoringu, są na Państwa życzenie, objęte usługą windykacji należności, gdzie prowizja od odzyskanych należności jest kształtowaana na preferencyjnych warunkach.

Pieczęć windykacyjna

Pieczęć windykacyjna jest to narzędzie prewencyjne mające na cele skłonienie Państwa kontrahentów do terminowego regulowania należności. Pieczęć stawiana jest na wszystkich lub wybranych fakturach lub wezwaniach do zapłaty wystawianych odbiorcom towarów lub usług. Jest ona sygnałem ostrzegawczym, że brak zapłaty w terminie może skutkować przekazaniem sprawy do Biura Obrotu Wierzytelnościami "Expert". Dłużnik, który ze względu na trudną sytuację musi wybrać komu ma zapłacić za zobowiązanie, na pewno w pierwszej kolejności spłaci fakturę sygnowaną pieczęcią. Pieczęć udostępniana jest w ramach usług:
- monitoring płatności
- umowy o stałej współpracy
Można również dokonać zakupu samej pieczęci.

Wywiad gospodarczy

Ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością kontrahenta można zmniejszyć poprzes skorzystanie z usługi wywiadu gospodarczego. Wywiad gospodarczy polega na badaniu wiarygodności firmy, poprzez zebranie i opracowanie w formiwe raportu wszystkich dostępnych informacji o podmiocie gospodarczym, celem uniknięcia współpracy z niesolidnym kontrahentem. Warto zwłaszcza skorzystać z tej usługi przed zawarciem dużej transakcji. W ramach usługi dostarczamy m.in. informacje w zakresie; formy prawnej przedsiębiorstwa, odpowiedzialności członków zarządu z azobowiązania, zbadania aktualnej sytuacji prawnej danego podmiotu gospodarczego ( np. czy toczy się postępowanie upadłościowe, układowe, likwidacyjne, egzekucyjne ), ustalenie osób uprawnionych do reprezentacji firm i zaciągania w imieniu podmiotu zobowiązań, itp. Powyżej zostały opisane tylko podstawowe informacje jakie zawiera raport z wywiadu. Na życzenie może on zostać rozszerzony o wskazane przez Państwa elementy. Czas realizacji ok. 14 dni.

Windykacja

W przypadku gdy Państwa kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań Biuro Obrotu Wierzytelnościami Expert oferuje współpracę w zakresie windykacji należności. Działania windykacyjne mogą zostać podjęte na zasadzie umowy zlecenia lub też w oparciu o umowę cesji powierniczej. Oferujemy możliwość podpisania umowy na zasadzie jednorazowego zlecenia bądź w oparciu o stałą współpracę. Przyjmujemy zlecenia windykacji od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych bez względu na wysokość roszczenia, termin powstania, stopień trudności. Działamy we wszystkich regionach kraju jak również mamy możliwość podjęcia się skutecznej windykacji w krajach Unii Europejskiej. Działania nasze opierają się przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z dłużnikami, w trakcie których ustalane są okoliczności powstania zwłoki oraz ustalenie możliwie najkorzystniejszego dla wierzyciela terminu spłaty należności. Na wniosek wierzyciela sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego ( o tym niżej ). Umowa zlecenia podpisywana jest tylko na 45 dni. W przypadku gdy dłużnik zadeklaruje spłatę zobowiązania w ratach zostanie, za zgodą wierzyciela, przedłużona. W przypadku podpisania umowy o stałej współpracy oprócz prowizji ustalonej na preferencyjnych warunkach ( zobacz cennik usług ) Biuro Obrotu Wierzytelnościami Expert za darmo udostępnia pieczęć windykacyjną. Umowa o stałej współpracy może zostać podpisana na czas określony ( min. trzy miesiące) lub nieokreślony.
Opłacamy koszty sądowe
BOW "Expert" opłaca swoim klientom wszystkie koszty związane z postępowaniem sądowym oraz egzekucyjnym. Zwrot wyłożonych środków ( TYLKO opłata sądowa ) nastąpi dopiero po ewentualnej bezskutecznej egzekucji komorniczej. W przypadku bezskutecznej egzekucji nie będziemy pobierać kosztów zastępstwa procesowego.

Cennik usług

Monitoring płatności
Cena ustalana jest w zależności od miesięcznej ilości wystawianych przez Państwa faktur. W przypadku gdy ilość wystawianych dokumentów nie przekracza 20 faktur cena wynosi 350 zł, każde następne 10 faktur zwiększa cenę o sto złotych (np. do 30 faktur - cena 450 zł, do 40 faktur - cena 550 zł, itd.). Należności nie spłacone podczas usługi monitoringu są na Panstwa życzenie objęte usługą windykacji wierzytelności, gdzie prowizja od skutecznie odzyskanych należności wyniesie 3 procent. Windykacja długów
Za przyjęcie zlecenia biuro NIE pobiera żadnych opłat wstępnych. Naszym zarobkiem jest tylko prowizja od skutecznie odzyskanych kwot. Wysokość prowizji uzależniona jest od momentu, w którym zdecydujecie się Państwo przekazać nam do windykacji daną należność, a stopniem wymagalności danego roszczenia. W przypadku jednorazowej współpracy prowizja jest ustalana indywidualnie do każdej sprawy. Z reguły wynosi ona od 6-20 procent wartości zobowiązania, a uzależniona jest ona od terminu wymagalności i wysokości świadczenia. W niektórych przypadkach NIE pobieramy żadnej prowizji. Zgodnie z obowiązującym prawem ( ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ) to dłużnik ma obowiązek pokrycia wszystkich kosztów, jakie poniósł wierzyciel w celu odzyskania należności. Tak więc to Państwa dłużnik będzie zobowiązany do uregulowania naszej prowizji. Umowa o stałej współpracy jest podpisywana na min. 3 miesiące. W przypadku stałej współpracy miesięczna stała opłata wynosi 500 zł. Oprócz powyższej opłaty, prowizja od skutecznie odzyskanych kwot uzależniona jest tylko od stopnia przeterminowania należności. Wynosi ona:
- od 0-3 miesięcy - 1 procent
- od 3-6 miesięcy - 3 procent
- od 6-12 miesięcy - 5 procent
- powyżej 12 miesięcy - 8 procent
Prowizja może być indywidualnie negocjowana.
Obrót wierzytelnościami ( kupno - sprzedaż wierzytelności )
Zlecenie sprzedaży wierzytelności jest bezpłatne. Dopiero w przypadku skutecznej sprzedaży wierzytelności jest pobierana prowizja, której wysokość jest negocjowana z Państwem, zazwyczaj wynosi ona ok. 1-2 procent wartości sprzedanej wierzytelności. Zlecenie kupna wierzytelności jest bezpłatne. Opłata w wysokości 60 zł zostanie pobrana dopiero po znalezieniu sprzedawcy poszukiwanej przez Państwa wierzytelności (po podpisaniu umowy).
Pieczęć windykacyjna
Pieczęć windykacyjna udostępniania jest za darmo w usłudze związanej z monitoringiem płatności oraz przy podpisaniu umowy o stałą współpracę. Można jednak zakupić samą pieczęć - cena 45 zł. za jeden miesiąc. Umowa podpisywana jest na czas określony ( min. trzy miesiące ) lub nieokreślony. W przypadku jednorazowej opłaty za cały rok z góry opłata wyniesie 300 zł ( 25 zł za miesiąc ).
Wywiad gospodarczy
Cena za usługę sprawdzenia kontrahenta ( wywiad gospodarczy ) wynosi 400 zł.
Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT (23 procent).

Wezwania do zapłaty

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line.
Generator umożliwia sporządzanie wezwań w przypadku postępowań:
-cywilnych
-upominawczych
-uproszczonych
W wezwaniu określone są koszty związane z:
1. opłatami sądowymi
2. kosztami zastępstwa procesowego
3. kosztami zastępstwa procesowego w toku egzekucji
4. kosztami egzekucyjnymi związanymi z opłatami komorniczymi
Generator umożliwia drukowanie wezwań:
-faktur
-innych dokumentów
Generator wezwań do zapłaty umożliwia sporządzanie wezwań nie tylko przez wierzyciela, ale także przez PEŁNOMOCNIKA WIERZYCIELA ( kancelarie prawne, firmy windykacyjne ).
Link do generatora

Back to Top

Kontakt do nas

Back to Top